Fotografies esquiada la Masella

Servei de recollida de trastos i deixalleria mòbil

El dijous dia 16 de febrer hi haurà el Servei de recollida de trastos, l'endemà divendres dia 17 vindrà la Deixalleria mòbil que aparcarà al Casal de 9:00h a 13:00h. Podeu consultar els dies de servei de la recollida de trastos i de la deixalleria mòbil en el web del compostatge i la recollida selectiva de residus de Sant Bartomeu del Grau.

Ball al Casal de SBG

Informació esquiada

Avís tall d'aigua

La companyia GIACSA ens informe que: "per tal de millorar el servei, el proper DIJOUS dia 9 de febrer realitzarem treballs a la vostra xarxa de distribució. En conseqüència ens veiem obligats a interrompre temporalment el subministrament d’aigua entre les 10:00h i les 13:00 hores.

Es realitzarà la instal·lació de tub provisional al C/ Doctor Griera. Per a qualsevol incidència trucar al telèfon d’atenció a l’usuari, el  900 81 84 82, per tal de poder-la gestionar".

 

Servei de bus nit

Espai de formació - creixem plegats!

Contingut sindicat