Americanes de pàdel

Caminada Vallter - Mantet

Tractaments aeris control processionària 2017

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ens informa que la propera setmana està previst que comenci la campanya de tractament aeri de control de la processionària del pi. Els tractaments es fan a ultra-baix-volum (3l/ha) i s'utilitzarà un producte biològic (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki) que no és tòxic per a les persones, que és compatible amb l'agricultura i ramaderia ecològica i que té una persistència a les fulles de menys de 10 dies.

Fotografies inauguració plaça Dr. Griera

Servei de recollida de trastos i deixalleria mòbil

El dijous dia 21 de setembre hi haurà el servei de recollida de trastos, l'endemà divendres dia 22 vindrà la deixalleria mòbil que aparcarà al Casal de 9:00h a 13:00h.

Curs d'anglès bàsic a SBG

Inauguració plaça Dr. Griera

Contingut sindicat