El curs, que ha tingut una durada de 20 hores durant dos mesos, va destinat als nouvinguts del municipi i té per objectiu donar-los-hi uns coneixements bàsics de la societat catalana per tal de millorar la seva integració, la cohesió social i la convivència ciutadana. El Curs inclou continguts de coneixement de Catalunya i la societat catalana, del món laboral i la llei d’estrangeria, dels drets i deures dels ciutadans, i de coneixement dels serveis públics.

Al curs s’hi ha inscrit 11 alumnes procedents d’Itàlia, Polònia, Ucraïna, Senegal, Colòmbia i Marroc, la majoria dels quals fa menys de dos anys que resideixen a Catalunya i fa pocs mesos que viuen a Sant Bartomeu del Grau. Els alumnes han superat correctament la prova d’assoliment de continguts del Curs i han valorat molt positivament la formació sobre coneixement de l’entorn, i a més han fet la petició de poder continuar la formació en coneixements de català bàsic l’any vinent.

L’organització d’aquests cursos s’empara en la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i del seu posterior Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

La fotografia és de la Cloenda del Curs amb part dels alumnes, organitzadors i el regidor Josep Salvans de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.